Rafał Iciek

dr n. med. specjalista perinatolog, specjalista ginekolog-położnik

Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 2004 roku, otrzymując list gratulacyjny od ówczesnego Rektora Uczelni – profesora Grzegorza H. Bręborowicza. Od 2005 roku jest asystentem w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu Położnictwa i Ginekologii pod kierunkiem prof. Jacka Brązerta. Tytuł specjalisty w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 2013 roku.

W 2010 roku pod kierunkiem prof. Ewy Wender-Ożegowskiej obronił pracę doktorską z zakresu molekularnej diabetologii położniczej i został zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku naukowo-dydaktycznym – asystenta (od 2010roku) a następnie adiunkta (od 2012roku).

W 2018 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie PERINATOLOGII.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę ultrasonograficzną, nieinwazyjną i inwazyjną płodu, problemy ciąży wysokiego ryzyka oraz techniki endoskopowe w Ginekologii.

Od 2006 roku jest członkiem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – w 2010 roku został Sekretarzem tej organizacji a w 2013 roku – członkiem Zarządu (www.usgptg.pl). Jest współautorem ogólnopolskichRekomendacji w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym oraz Ginekologii, a także aktualizacji tych Rekomendacji w 2015 roku. Od 2008 roku jest wykładowcą na kursach oraz instruktorem na warsztatach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej płodu, pod auspicjami Sekcji USG PTG.

Bierze udział w licznych kursach krajowych i zagranicznych z zakresu ultrasonografii. W 2008 odbył miesięczny staż z zakresu ultrasonografii prenatalnej FMF w Christan Albrechts University, Kilonia, Niemcy pod kierunkiem prof. Constantina von Kaisenberga. Jest posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

  • certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych, dopplerowskich i echokardiograficznych w Położnictwie;
  • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży -przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB); przepływ w przewodzie żylnym u płodu (DV); przepływ na zastawce trójdzielnej (TR) oraz przepływ tętnicy macicznej (www.fetalmedicine.com)
  • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań dopplerowskich w ciąży.

Jest autorem publikacji, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych z zakresu Położnictwa i Ginekologii (www.bg.am.poznan.pl).