Klaudia Teresińska

lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

Pani Dr Klaudia Teresińska jest absolwentką  wydziału lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, z 2010 roku .

Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła, w 2012 roku, szkolenie specjalizacyjne z zakresu Położnictwa i Ginekologii, zdobywając doświadczenie kliniczne w szpitalach w Drezdenku oraz Gorzowie Wielkopolskim . Jednocześnie poszerzała swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach doskonalących i konferencjach naukowych, w Polsce oraz w Niemczech. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników .

W 2020 roku zdała  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z zakresu Położnictwa i Ginekologii.

Obecnie, poza CM MEDEOR, pracuje na stanowisku starszego asystenta Oddziału Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie .

Pani Dr jest lekarzem z dużą wiedzą, fachowcem obdarzonym naturalną empatią i wrodzonym spokojem. Prywatnie interesuje się wieloma formami aktywności fizycznej, do której zachęca swoje pacjentki. Dwukrotnie zdobyła tytuł mistrzyni Polski lekarzy w kolarstwie MTB.