Aleksandra Poniży

lekarz specjalista ginekolog położnik