Anna Zachwieja-Baraniak

lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Ukończyła Uniwersytet Medyczny na wydziale lekarskim w Poznaniu w 2012r.

Po stażu podyplomowym zatrudniła się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, gdzie rozpoczęła specjalizację w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.  W 2020 roku zdała europejski egzamin z radiologii uzyskując European Diploma in Radiology i tytuł specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej.

Pełni funkcję Z-cy Koordynatora Medycznego kierującego Zakładem Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Pani Doktor jest zafascynowana możliwościami jakie daje współczesna technika obrazowa. Ma słuszne przekonanie, że na współczesnej radiologii spoczywa ogromna odpowiedzialność za dalsze losy pacjenta. Jest bez reszty, oddana swojej pracy. Wie, że radiologia pozwala jej zajrzeć w głąb ludzkiego ciała i być oczami dla innych specjalistów.

Stale pogłębia swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach, akredytowanych przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.

Z Centrum Medycznym MEDEOR związana jest od 2016 roku.

Jest autorką prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach medycznych.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Prywatnie: matka, żona, niepoprawna optymistka, bo przecież „macierzyństwo to radość i partyzantka zarazem”. Narty, rower i przydomowy ogródek to coś, dla czego chętnie wychodzi z domu.