Unia Europejska

Unia Europejska

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza
lub
– wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o wyniku postępowania

1. Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem biurowym i urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych i innego sprzętu teleinformatycznego w ramach Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Palcówce POZ”

W toku prowadzonego przez „MEDEOR” Sp. z o.o. Leszno, ul. Jana Kiepury 10, postępowania wyboru wykonawcy, wskazanego wyżej zadania, w dniu 31 lipca 2023 r. został wyłoniony wykonawca:

AM Office s.c., 64-100 Leszno, ul. Austriacka 8 Cena brutto złożonej oferty: 158.424,00 PLN

Archiwalne zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem biurowym i urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych i innego sprzętu teleinformatycznego w ramach Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Palcówce POZ”
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (pdf)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wzór umowy)

W związku z zapytaniem oferenta, a tym samym koniecznością opublikowania pytań i odpowiedzi, przedłużony zostaje termin składania ofert do 26.07.2023 do godz. 10.00

W związku z wpłynięciem pytań ws zapytania ofertowego, poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami:

  • „Czy Zamawiający dopuści USB w konfiguracji: 3 złącza typ A oraz 3 złącza typ C ?” -TAK
  • „Czy Zamawiający dopuści kolor czarny lub/i w odcieniach szarości ?” -TAK

Odnośnie AIO 3szt

  • „Czy Zamawiający dopuści USB w konfiguracji: 4 złącza typ A ?” -TAK
  • „Czy Zamawiający dopuści kolor czarny lub/i w odcieniach szarości ?” -TAK

Unia Europejska

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza
lub
– wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o wyniku postępowania

1. Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem biurowym i urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych i innego sprzętu teleinformatycznego w ramach Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Palcówce POZ”

W toku prowadzonego przez „MEDEOR” Sp. z o.o. Leszno, ul. Jana Kiepury 10, postępowania wyboru wykonawcy, wskazanego wyżej zadania, w dniu 31 lipca 2023 r. został wyłoniony wykonawca:

AM Office s.c., 64-100 Leszno, ul. Austriacka 8 Cena brutto złożonej oferty: 158.424,00 PLN

Archiwalne zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem biurowym i urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych i innego sprzętu teleinformatycznego w ramach Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Palcówce POZ”
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (pdf)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wzór umowy)

W związku z zapytaniem oferenta, a tym samym koniecznością opublikowania pytań i odpowiedzi, przedłużony zostaje termin składania ofert do 26.07.2023 do godz. 10.00

W związku z wpłynięciem pytań ws zapytania ofertowego, poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami:

  • „Czy Zamawiający dopuści USB w konfiguracji: 3 złącza typ A oraz 3 złącza typ C ?” -TAK
  • „Czy Zamawiający dopuści kolor czarny lub/i w odcieniach szarości ?” -TAK

Odnośnie AIO 3szt

  • „Czy Zamawiający dopuści USB w konfiguracji: 4 złącza typ A ?” -TAK
  • „Czy Zamawiający dopuści kolor czarny lub/i w odcieniach szarości ?” -TAK