Polecamy-„Środy z profilaktyką”

To cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia.

To dzień regularnej edukacji zdrowotnej. Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia.

Zagadnienia „Śród z profilaktyką” powiązane są z najważniejszymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi inicjatywami prozdrowotnymi (np. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą) oraz tematami kluczowymi dla NFZ (otyłość i cukrzyca, obecne i nowe programy profilaktyczne, raporty NFZ oraz kampanie edukacyjne).

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/news – W KAŻDĄ ŚRODĘ!!!