Diagnostyka

ENG-elektroneurografia, EMG- elektromiografia

Badanie elektroneurografia (ENG) oraz elektromiografia (EMG) są badaniami należącymi do badań neurofizjologicznych. Wykonuje się je celem szczegółowej diagnostyki chorób mięśni, obwodowego układu nerwowego oraz złącza nerwowo- mięśniowego.

Elektroneurografię wykonuję się stymulując bodźcem elektrycznym wybrane nerwy, oraz odczytując pomiary przy pomocy elektrod powierzchniowych. Natomiast elektromiografię wykonuje się za pomocą jednorazowych elektrod igłowych wkłuwanych w odpowiednie mięśnie.

Badania zwykle są dobrze znoszone przez pacjentów.

Zawsze istnieje możliwość przerwania badania na prośbę badanego.

Wynik pacjent otrzymuje bezpośrednio po przeprowadzonym badaniu.

Wskazania do wykonania badania:

 • diagnostyka polineuropatii, określenia jej postaci: aksonalna lub demielinizacyjna
 • diagnostyka uszkodzeń pojedynczych nerwów (mononeuropatii), np. zespół cieśni kanału nadgarstka, uszkodzenie nerwu łokciowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego
 • diagnostyka uszkodzeń nerwu twarzowego
 • diagnostyka uszkodzeń korzeni rdzeniowych, różnicowanie z uszkodzeniami nerwów obwodowych, splotów nerwowych
 • diagnostyka uszkodzeń splotu barkowego
 • diagnostyka chorób neuronu ruchowego, różnicowanie uszkodzeń komórek rogów przednich, korzeni nerwowych splotów i nerwów obwodowych.
 • diagnostyka miopatii, miotonii – ocena zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w zespołach miastenicznych

Przeciwwskazania (względne) do wykonania badania:

 • obecność wszczepionego kardiostymulatora (dotyczy badania ENG)
 • przyjmowanie doustnych leków p/krzepliwych (np. Warfin, Acenokumarol, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) (dotyczy badania EMG)

Przygotowanie do badania:

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie jest wymagane bycie na czczo.
 • nie należy natłuszczać skóry przed badaniem
 • nie używać kremów oraz balsamów do pielęgnacji skóry
 • w trakcie badania należy odsłonić odpowiednią kończynę
 • w czasie badania kończyny górnej wskazana bluzka z krótkim rękawem, w czasie badania kończyny dolnej wskazane krótkie spodenki.
 • w okresach zimowych należy przyjść na badanie wcześniej, aby zziębnięte kończyny zdążyły się ogrzać
 • w przypadku badania w kierunku miastenii 24 godziny przed badaniem należy odstawić stosowane leki wpływające na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (np. Mestinon, Polstygmina, Mytelase).
 • w przypadku wykonania próby tężyczkowej 7 dni przed badaniem należy odstawić suplementy diety (przede wszystkim zawierające magnez, wapń, witaminę D)
 • w przypadku wykonywania badania EMG i stosowania doustnych leków p/krzepliwych (Warfin, Acenkumarol) wskaźnik INR oznaczony w dniu wykonywania badania powinien wynosić poniżej 2,5

ENG-elektroneurografia, EMG- elektromiografia

Badanie elektroneurografia (ENG) oraz elektromiografia (EMG) są badaniami należącymi do badań neurofizjologicznych. Wykonuje się je celem szczegółowej diagnostyki chorób mięśni, obwodowego układu nerwowego oraz złącza nerwowo- mięśniowego.

Elektroneurografię wykonuję się stymulując bodźcem elektrycznym wybrane nerwy, oraz odczytując pomiary przy pomocy elektrod powierzchniowych. Natomiast elektromiografię wykonuje się za pomocą jednorazowych elektrod igłowych wkłuwanych w odpowiednie mięśnie.

Badania zwykle są dobrze znoszone przez pacjentów.

Zawsze istnieje możliwość przerwania badania na prośbę badanego.

Wynik pacjent otrzymuje bezpośrednio po przeprowadzonym badaniu.

Wskazania do wykonania badania:

 • diagnostyka polineuropatii, określenia jej postaci: aksonalna lub demielinizacyjna
 • diagnostyka uszkodzeń pojedynczych nerwów (mononeuropatii), np. zespół cieśni kanału nadgarstka, uszkodzenie nerwu łokciowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego
 • diagnostyka uszkodzeń nerwu twarzowego
 • diagnostyka uszkodzeń korzeni rdzeniowych, różnicowanie z uszkodzeniami nerwów obwodowych, splotów nerwowych
 • diagnostyka uszkodzeń splotu barkowego
 • diagnostyka chorób neuronu ruchowego, różnicowanie uszkodzeń komórek rogów przednich, korzeni nerwowych splotów i nerwów obwodowych.
 • diagnostyka miopatii, miotonii – ocena zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w zespołach miastenicznych

Przeciwwskazania (względne) do wykonania badania:

 • obecność wszczepionego kardiostymulatora (dotyczy badania ENG)
 • przyjmowanie doustnych leków p/krzepliwych (np. Warfin, Acenokumarol, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) (dotyczy badania EMG)

Przygotowanie do badania:

 • badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie jest wymagane bycie na czczo.
 • nie należy natłuszczać skóry przed badaniem
 • nie używać kremów oraz balsamów do pielęgnacji skóry
 • w trakcie badania należy odsłonić odpowiednią kończynę
 • w czasie badania kończyny górnej wskazana bluzka z krótkim rękawem, w czasie badania kończyny dolnej wskazane krótkie spodenki.
 • w okresach zimowych należy przyjść na badanie wcześniej, aby zziębnięte kończyny zdążyły się ogrzać
 • w przypadku badania w kierunku miastenii 24 godziny przed badaniem należy odstawić stosowane leki wpływające na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (np. Mestinon, Polstygmina, Mytelase).
 • w przypadku wykonania próby tężyczkowej 7 dni przed badaniem należy odstawić suplementy diety (przede wszystkim zawierające magnez, wapń, witaminę D)
 • w przypadku wykonywania badania EMG i stosowania doustnych leków p/krzepliwych (Warfin, Acenkumarol) wskaźnik INR oznaczony w dniu wykonywania badania powinien wynosić poniżej 2,5