RODO

Komunikat na temat nowych przepisów o ochronie danych osobowych

 

25 maja 2018roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Szanując Twoje prawo do prywatności przesyłamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W razie potrzeby możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw. Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy inspektora danych osobowych iodo@medeor.org.pl

Informacje na temat przepisów o ochronie danych osobowych:

nowe zasady ochrony danych osobowychobowiązują od 25 maja 2018 roku, nic nie musisz robić – wszystkie zgody, które nam przekazałeś, są nadal aktualne, wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Twoje dane, możesz korzystać z wielu nowych praw.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDEOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Jana Kiepury 10
  2. Inspektorem ochrony danych w MEDEOR Sp. z o.o., jest Jarosław Wiśniewski tel. 65 526 58 68, mail – iodo@medeor.org.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości z wykonanych świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym MEDEOR.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione instytucje wynikające z obowiązującego prawa – Narodowy Fundusz Zdrowia, placówki medyczne, oraz ubezpieczeniowe firmy komercyjne ( wyłącznie w zakresie tych pacjentów, których dane zostały nam powierzone w celu wykonania zleconych świadczeń medycznych)
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dokumentacji medycznej.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i mogą być również przetwarzane w formie papierowej.

MEDEOR Sp. z o.o
administrator danych