W ramach NFZ

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna świadczy usługi w zakresie porad lekarskich, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosłych.

W Poradni Rehabilitacyjnej realizowane są porady lekarskie w zakresie terapii pacjentów z  chorobami narządu ruchu, układu nerwowego i chorób wewnętrznych. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej po zbadaniu pacjenta przeprowadza edukację pacjenta, ustala program kompleksowego leczenia i kwalifikuje do poszczególnych form rehabilitacji, w  tym fizjoterapii.

W  Poradni Rehabilitacyjnej są realizowane:

 • konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej,
 • ocena aktywności ruchowej,
 • ocena zakresu ruchomości stawów, kręgosłupa, klatki piersiowej,
 • ocenę napięcia mięśniowego,
 • pomiar siły mięśniowej,
 • pomiar długości kończyn,
 • ocena czucia powierzchniowego i głębokiego,
 • badanie przykurczy stawowo-mięśniowych,
 • ocena chodu i lokomocji,
 • ocena deformacji i zniekształceń,
 • ocena natężenia bólu
 • punkcje lecznicze i dostawowe,
 • kierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe,
 • kierowanie na konsultacje,
 • zlecenia na wyroby medyczne,
 • wystawianie recept na leki,
 • zlecenia na wykonania wybranych badań obrazowych (RTG, MR) oraz wybranych badań
 • laboratoryjnych,
 • ocena procesu usprawniania oraz modyfikacja zalecanych zabiegów w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

Prowadzący

Tomasz Wątor lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

czytaj więcej