Profilaktyka

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.

Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu krążenia.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu, to m.in.: nadciśnienie tętnicze krwi; podwyższone stężenie we krwi cholesterolu; palenie tytoniu; niska aktywność ruchowa; nadwaga; nieracjonalne odżywianie; upośledzona tolerancja glukozy; nadmierny stres; obciążenia genetyczne.

Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w efekcie do niewydolności serca.

PROGRAM KIEROWANY JEST DO:

osób z aktywną deklaracją wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni, będących w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Jeśli spełniasz wyżej wskazane kryteria, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce.

PAMIĘTAJ, WARTO!!!