Diagnostyka

Pracownia USG

Na przestrzeni ostatnich lat badanie ultrasonograficzne stało się jednym z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych narzędzi diagnostycznych w praktyce lekarskiej. Nasza pracownia USG wyposażona jest w dwa nowoczesne aparaty ultrasonograficzne, klasy premium, Logiq S8 z funkcją kolorowego Dopplera, elastografii oraz B-flow, aparat Voluson S6 z możliwością wykonywania wszelkich badań ginekologiczno-położniczych, w tym obrazowanie 3D i 4D.  Posiadane przez nas głowice ultrasonograficzne umożliwiają wykonywanie szerokiego spektrum badań zarówno podstawowych jak i wysoko specjalistycznych. Łącznie dysponujemy sześcioma aparatami przeznaczonymi do różnych zadań, pokrywając tym samym wszelkie, nawet najbardziej wyszukane, potrzeby diagnostyczne.

Wszystkie badania są opisywane i interpretowane przez naszych lekarzy

 

Szczególnym rodzajem badania specjalistycznego jest badanie centralnego układu nerwowego u niemowląt.

 

Tą unikatowa techniką badania zajmuje się w naszym Centrum dr Oliwia Gorgoń-Dezor. Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami i zasadami wykonywania badań.

USG przezciemiączkowe noworodków i niemowląt

Cel badania
Badanie daje możliwość bezpiecznej oceny struktur wewnątrzczaszkowych. Okres noworodkowy i wczesno niemowlęcy to jedyny okres w życiu, zwłaszcza w czasie dzieciństwa, w którym w sposób całkowicie bezpieczny, bezinwazyjny, bezbolesny, bez konieczności farmakologicznego usypiania można dokonać oceny mózgowia. Badanie nie wymaga stosowania promieniowania rentgenowskiego, jak w przypadku tomografii komputerowej głowy, czy długotrwałego unieruchomienia, co jest konieczne przy badaniu rezonansem magnetycznym. W czasie badania ocenie podlega mózgowie- jego struktura, zróżnicowanie, układ komorowy, sploty naczyniówkowe, przestrzenie płynowe przymózgowe i ewentualne nieprawidłowości.

Przebieg badania
Dziecko w czasie badania może znajdować się w ramionach rodziców. Oceny mózgowia dokonuje się za pomocą głowicy USG przykładanej do naturalnych otworów w obrębie czaszki noworodka i niemowlęcia- ciemiączek. Głównym miejsce badania jest ciemiączko przednie, dlatego najbardziej miarodajne wyniki uzyskuje się do czasu jego zarośnięcia.

Wskazania
– odchylenia w badaniu neurologicznym
– nieprawidłowy rozwój
– wcześniactwo
– poród zabiegowy (kleszcze, vacuum)
– poród urazowy – uraz okołoporodowy
– choroba krwotoczna noworodków- wykluczenie krwawienia dokomorowego i śródmózgowego
– podejrzenie wodogłowia ( pulsujące ciemię przednie, powiększenie obwodu głowy)
– nieprawidłowy kształt czaszki
– zaburzenia gałkoruchowe
– asymetria napięcia mięśniowego (wykluczenie zmian ogniskowych w mózgowiu- guzy, torbiele, wady wrodzone mózgowia)
– obciążony wywiad ciążowy i okołoporodowy dziecka
– podejrzenie zmian niedokrwiennych w mózgowiu

Przeciwwskazania
Brak bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania badania.

Ograniczenia
U dzieci z niewielkim ciemiączkiem przednim pełna ocena struktur mózgowia może być bardzo utrudniona lub niemożliwa.

Przygotowanie
– nakarmienie dziecka ok. 30 min. przed badaniem

Powikłania- badanie bezpieczne, ale może wystąpić:
– reakcja uczuleniowa na żel

USG kanału kręgowego

Cel badania
Badanie umożliwia ocenę struktur znajdujących się wewnątrz kanału kręgowego- rdzenia kręgowego, kanału centralnego, korzeni nerwów rdzeniowych, nici końcowej rdzenia kręgowego, ogona końskiego, ewentualnych nieprawidłowych struktur obecnych w kanale kręgowym, jak i nieprawidłowości budowy samego kanału, np. rozszczepienie kręgosłupa.  Ocena struktur kanału kręgowego za pomocą USG możliwa jest tylko w okresie noworodkowym i niemowlęcym do zakończenia procesu kostnienia łuków kręgów. Badanie w sposób nieinwazyjny, bezbolesny umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości, zwłaszcza przepuklin oponowych i oponowo-rdzeniowych.

Przebieg badania
Dziecko jest badane w pozycji leżącej na kolanach rodziców bądź na poduszce umieszczonej pod brzuszkiem. Głowicę USG przykłada się do kręgosłupa na całej jego długości, dokonując oceny budowy kanału kręgowego i struktur wewnątrzkanałowych.

Wskazania
– odchylenia w badaniu neurologicznym
– nieprawidłowy rozwój chodu
– asymetria ruchów kończyn dolnych
– wodogłowie ( wady kręgosłupa często współistnieją z wodogłowiem)
– asymetria napięcia mięśniowego
– nieprawidłowe ustawienie kończyn dolnych
– podejrzenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego
– podejrzenie urazu porodowego rdzenia
– podejrzenie guza rdzenia
– podejrzenie wad cewy nerwowej ( obecność „dołeczka” , kępki włosów, naczyniaka, przebarwienia, znamienia w okolicy lędźwiowej dziecka, asymetria szpar pośladkowych, nierówność tkanek miękkich w okolicy szpary pośladkowej)

Przeciwwskazania
Brak bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania badania.

Ograniczenia
U dzieci po zakończeniu kostnienia łuków kręgów ocena struktur kanału kręgowego może być utrudniona.

Przygotowanie
– nakarmienie dziecka ok. 30-60 min. przed badaniem

Powikłania- badanie bezpieczne, ale może wystąpić:
– reakcja uczuleniowa na żel

USG szwów czaszkowych

Cel badania

Badanie jest bezpieczną, bezbolesną, nieinwazyjną, podstawową metodą pozwalającą ocenić szwy czaszkowe, czyli połączenia pomiędzy kośćmi czaszki. Celem badania jest jak najszybsze wykluczenie bądź rozpoznanie przedwczesnego zarastania jednego bądź kilku szwów czaszkowych. Kraniosynostoza wiąże się bowiem nie tylko z deformacją czaszki, ale również w konsekwencji z nieprawidłowym rozwojem mózgu. Badanie szwów czaszkowych obok oceny wizualnej stanowi podstawę rozpoznania kraniosynostozy. Wczesna diagnoza pozwala na szerszy wybór metody leczenia.
Badanie szwów czaszkowych nie jest tożsame z badaniem przezciemiączkowym, jednak ocenę szwów czaszkowych i mózgowia można wykonać jednoczasowo.

Wskazania
– nieprawidłowy kształt głowy dziecka

Przeciwwskazania
Brak bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania badania.

Przebieg badania
Dziecko w czasie badania może znajdować się w ramionach rodziców. Oceny szwów czaszkowych dokonuje się za pomocą głowicy USG przykładanej do powierzchni czaszki noworodka i niemowlęcia.

Przygotowanie
Badanie nie wymaga przygotowania.

Powikłania– badanie bezpieczne, ale może wystąpić:
– reakcja uczuleniowa na żel

Poradnię prowadzi

Karolina Wiśniewska lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog

czytaj więcej

Andrzej Świderski lekarz specjalista nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych

czytaj więcej

Oliwia Gorgoń-Dezor lekarz specjalista neurolog

czytaj więcej

Zuzanna Ryfa lekarz rezydent diagnostyki obrazowej

czytaj więcej

Pracownia USG

Na przestrzeni ostatnich lat badanie ultrasonograficzne stało się jednym z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych narzędzi diagnostycznych w praktyce lekarskiej. Nasza pracownia USG wyposażona jest w dwa nowoczesne aparaty ultrasonograficzne, klasy premium, Logiq S8 z funkcją kolorowego Dopplera, elastografii oraz B-flow, aparat Voluson S6 z możliwością wykonywania wszelkich badań ginekologiczno-położniczych, w tym obrazowanie 3D i 4D.  Posiadane przez nas głowice ultrasonograficzne umożliwiają wykonywanie szerokiego spektrum badań zarówno podstawowych jak i wysoko specjalistycznych. Łącznie dysponujemy sześcioma aparatami przeznaczonymi do różnych zadań, pokrywając tym samym wszelkie, nawet najbardziej wyszukane, potrzeby diagnostyczne.

Wszystkie badania są opisywane i interpretowane przez naszych lekarzy

 

Szczególnym rodzajem badania specjalistycznego jest badanie centralnego układu nerwowego u niemowląt.

 

Tą unikatowa techniką badania zajmuje się w naszym Centrum dr Oliwia Gorgoń-Dezor. Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami i zasadami wykonywania badań.

USG przezciemiączkowe noworodków i niemowląt

Cel badania
Badanie daje możliwość bezpiecznej oceny struktur wewnątrzczaszkowych. Okres noworodkowy i wczesno niemowlęcy to jedyny okres w życiu, zwłaszcza w czasie dzieciństwa, w którym w sposób całkowicie bezpieczny, bezinwazyjny, bezbolesny, bez konieczności farmakologicznego usypiania można dokonać oceny mózgowia. Badanie nie wymaga stosowania promieniowania rentgenowskiego, jak w przypadku tomografii komputerowej głowy, czy długotrwałego unieruchomienia, co jest konieczne przy badaniu rezonansem magnetycznym. W czasie badania ocenie podlega mózgowie- jego struktura, zróżnicowanie, układ komorowy, sploty naczyniówkowe, przestrzenie płynowe przymózgowe i ewentualne nieprawidłowości.

Przebieg badania
Dziecko w czasie badania może znajdować się w ramionach rodziców. Oceny mózgowia dokonuje się za pomocą głowicy USG przykładanej do naturalnych otworów w obrębie czaszki noworodka i niemowlęcia- ciemiączek. Głównym miejsce badania jest ciemiączko przednie, dlatego najbardziej miarodajne wyniki uzyskuje się do czasu jego zarośnięcia.

Wskazania
– odchylenia w badaniu neurologicznym
– nieprawidłowy rozwój
– wcześniactwo
– poród zabiegowy (kleszcze, vacuum)
– poród urazowy – uraz okołoporodowy
– choroba krwotoczna noworodków- wykluczenie krwawienia dokomorowego i śródmózgowego
– podejrzenie wodogłowia ( pulsujące ciemię przednie, powiększenie obwodu głowy)
– nieprawidłowy kształt czaszki
– zaburzenia gałkoruchowe
– asymetria napięcia mięśniowego (wykluczenie zmian ogniskowych w mózgowiu- guzy, torbiele, wady wrodzone mózgowia)
– obciążony wywiad ciążowy i okołoporodowy dziecka
– podejrzenie zmian niedokrwiennych w mózgowiu

Przeciwwskazania
Brak bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania badania.

Ograniczenia
U dzieci z niewielkim ciemiączkiem przednim pełna ocena struktur mózgowia może być bardzo utrudniona lub niemożliwa.

Przygotowanie
– nakarmienie dziecka ok. 30 min. przed badaniem

Powikłania- badanie bezpieczne, ale może wystąpić:
– reakcja uczuleniowa na żel

USG kanału kręgowego

Cel badania
Badanie umożliwia ocenę struktur znajdujących się wewnątrz kanału kręgowego- rdzenia kręgowego, kanału centralnego, korzeni nerwów rdzeniowych, nici końcowej rdzenia kręgowego, ogona końskiego, ewentualnych nieprawidłowych struktur obecnych w kanale kręgowym, jak i nieprawidłowości budowy samego kanału, np. rozszczepienie kręgosłupa.  Ocena struktur kanału kręgowego za pomocą USG możliwa jest tylko w okresie noworodkowym i niemowlęcym do zakończenia procesu kostnienia łuków kręgów. Badanie w sposób nieinwazyjny, bezbolesny umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości, zwłaszcza przepuklin oponowych i oponowo-rdzeniowych.

Przebieg badania
Dziecko jest badane w pozycji leżącej na kolanach rodziców bądź na poduszce umieszczonej pod brzuszkiem. Głowicę USG przykłada się do kręgosłupa na całej jego długości, dokonując oceny budowy kanału kręgowego i struktur wewnątrzkanałowych.

Wskazania
– odchylenia w badaniu neurologicznym
– nieprawidłowy rozwój chodu
– asymetria ruchów kończyn dolnych
– wodogłowie ( wady kręgosłupa często współistnieją z wodogłowiem)
– asymetria napięcia mięśniowego
– nieprawidłowe ustawienie kończyn dolnych
– podejrzenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego
– podejrzenie urazu porodowego rdzenia
– podejrzenie guza rdzenia
– podejrzenie wad cewy nerwowej ( obecność „dołeczka” , kępki włosów, naczyniaka, przebarwienia, znamienia w okolicy lędźwiowej dziecka, asymetria szpar pośladkowych, nierówność tkanek miękkich w okolicy szpary pośladkowej)

Przeciwwskazania
Brak bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania badania.

Ograniczenia
U dzieci po zakończeniu kostnienia łuków kręgów ocena struktur kanału kręgowego może być utrudniona.

Przygotowanie
– nakarmienie dziecka ok. 30-60 min. przed badaniem

Powikłania- badanie bezpieczne, ale może wystąpić:
– reakcja uczuleniowa na żel

USG szwów czaszkowych

Cel badania

Badanie jest bezpieczną, bezbolesną, nieinwazyjną, podstawową metodą pozwalającą ocenić szwy czaszkowe, czyli połączenia pomiędzy kośćmi czaszki. Celem badania jest jak najszybsze wykluczenie bądź rozpoznanie przedwczesnego zarastania jednego bądź kilku szwów czaszkowych. Kraniosynostoza wiąże się bowiem nie tylko z deformacją czaszki, ale również w konsekwencji z nieprawidłowym rozwojem mózgu. Badanie szwów czaszkowych obok oceny wizualnej stanowi podstawę rozpoznania kraniosynostozy. Wczesna diagnoza pozwala na szerszy wybór metody leczenia.
Badanie szwów czaszkowych nie jest tożsame z badaniem przezciemiączkowym, jednak ocenę szwów czaszkowych i mózgowia można wykonać jednoczasowo.

Wskazania
– nieprawidłowy kształt głowy dziecka

Przeciwwskazania
Brak bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania badania.

Przebieg badania
Dziecko w czasie badania może znajdować się w ramionach rodziców. Oceny szwów czaszkowych dokonuje się za pomocą głowicy USG przykładanej do powierzchni czaszki noworodka i niemowlęcia.

Przygotowanie
Badanie nie wymaga przygotowania.

Powikłania– badanie bezpieczne, ale może wystąpić:
– reakcja uczuleniowa na żel

Prowadzący

Karolina Wiśniewska lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog

czytaj więcej

Andrzej Świderski lekarz specjalista nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych

czytaj więcej

Oliwia Gorgoń-Dezor lekarz specjalista neurolog

czytaj więcej

Zuzanna Ryfa lekarz rezydent diagnostyki obrazowej

czytaj więcej