Gabinety prywatne

Alergologia dla dzieci

PORADNIA ALERGOLOGICZNA dla Dzieci

W ramach usług świadczonych przez poradnię alergologiczną oferujemy Państwu diagnostykę i leczenie schorzeń alergologicznych w zakresie alergii oddechowych, w tym alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astma oskrzelowa oraz skórnych i pokarmowych. Ponadto prowadzimy diagnostykę w kierunku alergii na jad owadów błonkoskrzydłych ( osa, pszczoła). Współpracujemy z kliniką alergologii we Wrocławiu w zakresie immunoterapii na jady owadów.

W zakresie diagnostyki wykonujemy:

– Testy skórne – Prick test – zakres alergenów powietrzno-pochodnych i pokarmowych dobierany jest indywidualnie w zależności od wywiadu. Uwaga – testy skórne możemy wykonać u osoby ,która nie pobiera leków p/alergicznych przez okres 2 tygodni. Testy możemy wykonywać w ciągu całego roku.

U dzieci możemy wykonać testy niezależnie od wieku, jeżeli współpracują i pozwolą na delikatne nakłucie naskórka ( prawie niebolesne)

– Oznaczanie swoistych IgE dla pojedynczych alergenów oraz panele alergologiczne , tzw. testy z surowicy krwi, można dobierać indywidualnie w zależności od wywiadu i narażenia pacjenta, lub wykonać panel zawierający kilkanaście lub kilkadziesiąt alergenów.   Badanie to wykonujemy z surowicy po pobraniu krwi żylnej. Można wykonać je bez odkładanie leków p/ alergicznych, w okresie nasilonych objawów klinicznych, oraz po posiłku ( nie trzeba być na czczo).

– Badania czynnościowe układu oddechowego – spirometria – spoczynkowa i wysiłkowa, oceniająca wentylację oskrzeli, pojemność płuc, wiek płuc, oraz próba rozkurczowa, oceniająca wentylacje i pojemność płuc po podaniu leku rozszerzającego oskrzela. Badanie to jest przydatne w diagnostyce astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz w ocenie skuteczności leków wziewnych w leczeniu chorób układu oddechowego. Spirometrię wykonujemy u dzieci powyżej 6 roku życia. Można wykonać badanie u młodszego dziecka, które współpracuje z wykonującym badanie.

Kwalifikujemy i prowadzimy swoistą immunoterapię (odczulanie) na pyłki: drzew, traw, chwastów oraz   roztocza kurzu domowego. Immunoterapia polega na podawaniu pacjentowi uczulającego alergenu i powodującego u niego objawy chorobowe . Alergen podawany jest w dawkach wzrastających od najniższych do najwyższych tolerowanych przez pacjenta. Immunoterpia iniekcyjna prowadzona jest pod ścisłym nadzorem lekarskim. Pacjent każdorazowo badany jest przez lekarza i po podaniu alergenu, zobowiązany jest do pozostania pod obserwacją na terenie poradni, przez minimum 30 minut. Po tym czasie zgłasza się do pielęgniarki lub lekarza do sprawdzenia reakcji po podaniu szczepionki. W razie jakichkolwiek działań niepożądanych, czas obserwacji zostaje przedłużony. U dzieci prowadzimy immonoterapię od 6 r. życia. Do ukończenia 6 r. ż. W miarę możliwości eliminujemy z otoczenia uczulające alergeny oraz stosujemy leki p/alergiczne.

Poradnię prowadzi

Danuta Świetlik-Świderska Specjalista Alergolog, pulmonolog, internista, lekarz medycyny pracy

czytaj więcej

Alergologia dla dzieci

PORADNIA ALERGOLOGICZNA dla Dzieci

W ramach usług świadczonych przez poradnię alergologiczną oferujemy Państwu diagnostykę i leczenie schorzeń alergologicznych w zakresie alergii oddechowych, w tym alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astma oskrzelowa oraz skórnych i pokarmowych. Ponadto prowadzimy diagnostykę w kierunku alergii na jad owadów błonkoskrzydłych ( osa, pszczoła). Współpracujemy z kliniką alergologii we Wrocławiu w zakresie immunoterapii na jady owadów.

W zakresie diagnostyki wykonujemy:

– Testy skórne – Prick test – zakres alergenów powietrzno-pochodnych i pokarmowych dobierany jest indywidualnie w zależności od wywiadu. Uwaga – testy skórne możemy wykonać u osoby ,która nie pobiera leków p/alergicznych przez okres 2 tygodni. Testy możemy wykonywać w ciągu całego roku.

U dzieci możemy wykonać testy niezależnie od wieku, jeżeli współpracują i pozwolą na delikatne nakłucie naskórka ( prawie niebolesne)

– Oznaczanie swoistych IgE dla pojedynczych alergenów oraz panele alergologiczne , tzw. testy z surowicy krwi, można dobierać indywidualnie w zależności od wywiadu i narażenia pacjenta, lub wykonać panel zawierający kilkanaście lub kilkadziesiąt alergenów.   Badanie to wykonujemy z surowicy po pobraniu krwi żylnej. Można wykonać je bez odkładanie leków p/ alergicznych, w okresie nasilonych objawów klinicznych, oraz po posiłku ( nie trzeba być na czczo).

– Badania czynnościowe układu oddechowego – spirometria – spoczynkowa i wysiłkowa, oceniająca wentylację oskrzeli, pojemność płuc, wiek płuc, oraz próba rozkurczowa, oceniająca wentylacje i pojemność płuc po podaniu leku rozszerzającego oskrzela. Badanie to jest przydatne w diagnostyce astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz w ocenie skuteczności leków wziewnych w leczeniu chorób układu oddechowego. Spirometrię wykonujemy u dzieci powyżej 6 roku życia. Można wykonać badanie u młodszego dziecka, które współpracuje z wykonującym badanie.

Kwalifikujemy i prowadzimy swoistą immunoterapię (odczulanie) na pyłki: drzew, traw, chwastów oraz   roztocza kurzu domowego. Immunoterapia polega na podawaniu pacjentowi uczulającego alergenu i powodującego u niego objawy chorobowe . Alergen podawany jest w dawkach wzrastających od najniższych do najwyższych tolerowanych przez pacjenta. Immunoterpia iniekcyjna prowadzona jest pod ścisłym nadzorem lekarskim. Pacjent każdorazowo badany jest przez lekarza i po podaniu alergenu, zobowiązany jest do pozostania pod obserwacją na terenie poradni, przez minimum 30 minut. Po tym czasie zgłasza się do pielęgniarki lub lekarza do sprawdzenia reakcji po podaniu szczepionki. W razie jakichkolwiek działań niepożądanych, czas obserwacji zostaje przedłużony. U dzieci prowadzimy immonoterapię od 6 r. życia. Do ukończenia 6 r. ż. W miarę możliwości eliminujemy z otoczenia uczulające alergeny oraz stosujemy leki p/alergiczne.

Prowadzący

Danuta Świetlik-Świderska Specjalista Alergolog, pulmonolog, internista, lekarz medycyny pracy

czytaj więcej