Anna Berezowska

lekarz specjalista endokrynolog

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w 2009 r, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

Staż podyplomowy odbyła na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, gdzie w 2010 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych, koncentrując się w szczególności na opiece dedykowanej osobom w wieku podeszłym.

Od 2014 r. kontynuowała kształcenie podyplomowe na Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach o tematyce internistycznej, w tym również w zakresie badań ultrasonograficznych tarczycy i szyi oraz echokardiografii. Tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych uzyskała, również z wyróżnieniem, w 2017 r.

Od lipca 2017 r. pracuje jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Centrum Medycznym MEDEOR w Lesznie. W 2020 r po zdaniu odbyciu wymaganego cyklem szkoleniowym stażu specjalizacyjnego w Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz po zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego uzyskała tytuł specjalisty z zakresu endokrynologii. Aktualnie podstawowym miejscem zatrudnienia jest Poradnia Endokrynologiczna w naszym centrum. Ponadto Pani Dr swoją wiedzą nadal okresowo wspiera nasz zespół lekarza rodzinnego.

W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia na profesjonalizm i budowanie relacji z Pacjentem, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.