Paweł Kroll

dr n. med. specjalista urologii dziecięcej

Dr n. med. Paweł Kroll – specjalista chirurgii dziecięcej oraz specjalista urologii dziecięcej.

Jest absolwentem Akademii Medyczne w Poznaniu. Po ukończeniu studiów został zatrudniony jako adiunkt w Klinice Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Poznaniu w której zdobył kolejno specjalizacje z chirurgii dziecięcej a następnie urologii dziecięcej.

Przez lata prowadził liczne badania naukowe a także zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego.

Stworzył i był kierownikiem Pracowni Neurourologii i Urodynamiki.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych głównie z zakresu urologii dziecięcej.
Po studiach poszerzał swoją wiedzę uzyskując liczne stypendia naukowe oraz odbywając staże w polskich i zagranicznych klinikach urologicznych i chirurgicznych.

Ukończył kursy urologii endoskopowej i laparoskopowej między innymi w Heidelbergu i Paryżu.
Jest członkiem naukowych licznych towarzystw medycznych (International Continence Society, European Society of Pediatric Urology, European Association of Urology).
Zainteresowania zawodowe dotyczą leczenia operacyjnego wad u dzieci, a zwłaszcza wad układu moczowego. W leczeniu stosuje zarówno klasyczne operacje otwarte, jak i mało inwazyjne metody endoskopowe: cystoskopię i laparoskopię.
Szczególne zainteresowania zawodowe to:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń czynności pęcherza
 • diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu w dzień i moczenia nocnego,
 • badania urodynamiczne tak u dzieci jak i osób dorosłych.

Prywatnie interesuje się muzyką, malarstwem, filmem. Jest pasjonatem wędkarstwa.

Uprawia też sporty: narciarstwo zjazdowe, kitesurfing, windsurfing, tenis i squash.

Tylko w ostatnim czasie ukazały się w pismach medycznych  następujące artykuły autorstwa doktora Pawła Krolla:

Na temat leczenia moczenia nocnego u dzieci:

 • A system for the treatment of nocturnal enuresis in children.
  Minerva Urol Nefrol. 2017 Jun;69(3):293-299.

Na temat leczenia pacjentów z pęcherzem neurogennym:

 • Pharmacotherapy for Pediatric Neurogenic Bladder.
  Paediatr Drugs. 2017 Jul 15. doi: 10.1007/s40272-017-0249-x
 • Complications of untreated and ineffectively treated neurogenic bladder dysfunctions in children: our own practical classification.
  Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Apr;20(7):1229-37.
 • An Evaluation of the Efficacy of Selective Alpha-Blockers in the Treatment of Children with Neurogenic Bladder Dysfunction–Preliminary Findings.
  Int J Environ Res Public Health. 2016 Mar 15;13(3)
 • Continent Catheterizable Conduit in Pediatric Urology. One center experience.
  Advances In Clinical and Experimental Med. 2017, 26, 5.
 • A Proposal of a Follow-up Protocol for Children with Neurogenic Bladder.
  Minerva Pediatrica. 2017, 69.
 • Does fibrin sealant applied to the kidney wound of a young rat affect the development of this organ? A comparative study.
  Kroll P, Jażdżewska A.Scand J Urol. 2016 Oct;50(5):405-12.