Aleksandra Kutrowska

lekarz specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Doktor Aleksandra Kutrowska jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała i poszerzała pracując w licznych placówkach medycznych. Między innymi na Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, w Punkcie Lekarskim w Wilkowicach, w Dziale Pomocy Doraźnej Szpitalu w Lesznie, na Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Górze, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Lesznie, na Oddziale Kardiologicznym WSzZ w Lesznie, w Poradni Kardiologicznej WSzZ w Lesznie, na Oddziale Neurologiczny WSzZ w Lesznie- jako konsultant, oraz w NZOZ Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej NAFIS w Lesznie.

Z Centrum Medycznym MEDEOR Pani Doktor jest związana od 2017 r. Prowadzi Poradnię Kardiologiczną dla dorosłych, Pracownię Kardiologicznych Prób Czynnościowych oraz wykonuje badania Echokardiograficzne
Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sekcja Echokardiografii i Sekcja Zaburzeń Rytmu Serca).

Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w kraju i za granicą.

Języki: angielski, włoski.