Ryszard Leśniewicz

lekarz specjalista ginekolog położnik, laseroterapia ginekologiczna