Aldona Szankowska

starszy technik analityki medycznej

Pracuje w CM MEDEOR od 2001 roku. Przez pierwsze 10 lat po ukończeniu szkoły pracowała w na stanowisku technika analityki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

W CM MEDEOR zorganizowała znakomicie postrzegane przez pacjentów oraz cenione przez profesjonalistów laboratorium analityczne. Jest skrupulatną profesjonalistką. Niczego nie robi połowicznie. Nie ma dla niej złych naczyń.

Potrafi pobrać krew od pierwszego wkłucia nawet od takich chorych , którzy twierdzą, że jest to niemożliwe i potwierdzone wcześniejszymi licznymi próbami w innych placówkach.